Aldri Mer Fyllesjuk

I denne boken snakker forfatteren om drikking. Han bruker sine egne erfaringer som eksempler og avkrefter en etter en de mange mytene om alkohol. Boken forsøker å forandre måten du tenker på alkohol på, og den fungerer for mennesker som ønsker å ha kontroll over alkoholinntaket, og for dem som ønsker å slutte og drikke.
Buy Now